<$BlogRSDUrl$>

sábado, febrero 26, 2011

1.5. Checo: consolidación de conocimientos II 

Segunda parte de ejercicios de consolidación de conocimientos de lo visto hasta ahora.

MLUVÍŠ ČESKY? / MLUVÍTE ČESKY?
¿Hablas checo? / ¿Habla (usted) checo?

- Lee el siguiente texto intentando pronunciarlo correctamente e intenta entenderlo antes de leer la traducción:

Jak mluví Adam a Eva?

Adam mluví česky a anglicky.
Adam je Čech.

Eva mluví česky, anglicky a rusky.
Eva je Češka.

- Traducción:

¿Qué hablan Adam y Eva?

Adam habla checo e inglés.
Adam es checo.

Eva habla checo, inglés y ruso.
Eva es checa.Poslouchejte a opakujte.
Escucha y repite.

Dialog 1 (informal)
A: Mluvíš anglicky, Filipe?
B: Ano, mluvím anglicky a trochu německy. A ty?
A: Já mluvím jen česky.

Dialog 2 (formal)
A: Mluvíte anglicky, pane Musile?
B: Ne, nemluvím anglicky. A vy, mluvíte česky?
A: Bohužel, nemluvím česky.
B: To je škoda, já nemluvím anglicky, vy nemluvíte česky.- Traducción:

Diálogo 1 (informal)
A: ¿Hablas inglés, Filip?
B: Sí, hablo inglés y un poco alemán. ¿Y tú?
A: Yo hablo sólo checo.

Diálogo 2 (formal)
A: ¿Habla inglés, señor Musil?
B: No, no hablo inglés. ¿Y usted, habla checo?
A: Desgraciadamente, no hablo checo.
B: Es una pena, yo no hablo inglés, usted no habla checo.EJERCICIOS:

1) Doplňte správné formy verba "mluvit" do minidialogů. Pozor na pozitivní a negativní formu!
Agrega la forma correcta del verbo "hablar" en los minidiálogos. ¡Atención a la forma positiva y negativa!

1.
A: ________ německy?
B: Ne, francouzsky a španělsky. A ty?
A: Trochu italsky.

2.
A: Marek ________ čínsky.
B: Čínsky?
A: Ale jen trochu. (ale = pero)

3.
A: Pane profesore, _________ arabsky?
B: Ne, __________ arabsky.

4.
A: Jak __________, Marto a Jano?
B: Já __________ trochu anglicky a Marta trochu rusky.
A: _________ také španělsky?
B: Ne, my __________ španělsky.

5.
A: Filip a Robert _________ jen česky?
B: Ne, Filip a Robert _________ dobře anglicky.

6.
A: Jak _________, Aleno a Milane?
B: _________ slovensky.


2) Poslouchejte a pak čtěte, správné vyslovujte.
Escuche y lea, pronuncie correctamente.1. Žaneta Čápová mluví španělsky.
2. Šimon Žák nemluví čínsky.
3. Blažena Čermáková je v Šumperku.
4. Šárka a Růžena jsou Češky.
5. Miloš Boček pracuje jako inženýr.
6. Arnošt a Božena Čapkovi pracujou na univerzitě.
7. Doktor Leoš Blažej mluví česky, ale není Čech, je Slovák.
8. Inženýrka Eliška Ulčová pracuje v bance, je ekonomka.
9. Lukáš Žatečka je profesor.
10. Tomáš Krejčík je český režisér.


STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST / NÁRODNOST
Nacionalidad

Arab, Angličan, Čech, Číňan, Francouz, Ital, Němec, Rus, Slovák, Španěl, Vietnamec...


GRAMATIKA
Maskulinum - feminimum


Arab - Arabka
Ital - Italka
Němec - Němka
Pozor (Atención): Čech * Češka, Slovák * Slovenka


3) Čtěte a odpovězte.
Lea y responda.

a) Filip Kroupa je Čech. Nepracuje v bance, ale na univerzitě. Je asistent. Mluví česky, anglicky a trochu německy.

b) Nataša je Ruska. Je studentka. Studuje na univerzitě. Mluví rusky, anglicky a francouzsky.

1. Je Filip Čech, nebo Slovák? ~ ¿Filip es checo o eslovaco?
2. Kde pracuje Filip? ~ ¿Dónde trabaja Filip?
3. Je Filip profesor?
4. Mluví Filip italsky?
5. Mluví Filip dobře německy? ~ ¿Habla Filip un buen alemán?
6. Je Nataša Ukrajinka?
7. Pracuje Nataša v bance?
8. Mluví Nataša česky?
9. Jak mluví Nataša? ~ ¿Qué habla Nataša?
10. Jak mluvíte vy? / Jak mluvíš ty? ~ ¿Qué habla usted? / ¿Qué hablas tú?


4) Poslouchejte a doplňte podle vzoru.
Escuche y rellene según el modelo.

Vzor: Adam je ______, mluví _______. -> Adam je Čech, mluví česky.Američan, Belgičanka, Italka, Korejec, Maročan, Mexičanka, Němka, Slovák, Španěl, Švýcar

1. Norma je ________, mluví ________.
2. Laura je ________, mluví ________.
3. Said je ________, mluví ________ a francouzsky.
4. Pedro je ________, mluví ________.
5. Monika je ________, mluví ________.
6. Albert je ________, mluví ________ a francouzsky.
7. Miro je ________, mluví ________.
8. Kim je ________, mluví ________.
9. Tom je ________, mluví ________.
10. Ann je ________, mluví ________ a vlámsky (flamenco).


5) Kdo je kdo v české historii? (Pracujte s interntem.)
¿Quién es quién en la historia checa? (Trabaja con internet)

spisovatel a dramatik ~ escritor y dramaturgo
historik ~ historiador
novinář ~ periodista
podnikatel ~ empresario
hudební skladatel ~ compositor musical
filozof a pedagog ~ filósofo y pedagogo

Jan Ámos KomesnkýFrantišek PalackýKarel Havlíček Borovský
(1592-1670)(1798-1876)(1821-1856)Emil ŠkodaAntonín DvořákKarel Čapek
(1839-1900)(1841-1904)(1890-1938)6) Víte, kdo je...?
¿Sabe (usted) quién es...?

Václav Havel, Miloš Froman, Magdaléna Kožená, Dominik Hašek, Karolína Kurková

(bývalý prezident [ex presidente],
dramatik [dramaturgo],
filmový režisér [director cinematográfico],
hokejsta [jugador de hockey]
modelka,
operní zpěvačka [diva, operista])


7) Poslouchejte a najděte 10 křestních jmen pro ženu.
Escuche y encuentre 10 nombres de pila de mujer.ILEVAKRTAPKWYPBO
LJVADULTRLASOMLN
OAZQDWREREMTYGIP
NNAISADFGNIHAJLK
AAYXMCHVBKLIVANA
POIUZATARAAEWQAS
DFGHJKLMNBVCXZQW
VILMAERTZOPELENA8) Doplňte tabulku.
Completa la tabla.

Křestní jménoPovoláníJak mluví?
Pavela)b)
Růženac)d)
Milane)f)
Danag)h)


Povolání: advokát, ekonomka, inženýr, novinářka
Jazyky: anglicky, francouzsky, německy, polsky, rusky, slovensky, španělsky

1. Pavel nemluví německy.
2. Pavel není inženýr.
3. Milan není advokát.
4. Nikdo nemluví polsky ani slovensky.
Nadie habla polaco ni eslovaco.
5. Dana není ekonomka a nemluví ani rusky ani španělsky.
6. Každý mluví anglicky.
Todos hablan inglés.
7. Jedna osoba mluví rusky a španělsky.
Una persona habla ruso y español.
8. Jeden muž a jedna žena mluví jen anglicky.
Un chico y una chica hablan sólo inglés.
9. Jeden muž mluví anglicky, německy a francouzsky.
10. Francouzsky, německy, rusky a španělsky mluví vždy jen jedna osoba.
Solamente una persona habla francés, alemán, ruso y español.


9) Odpovězte na otázky.
Responda a las preguntas (a poder ser en voz alta).

1. Co dělá Pavel?
¿A qué se dedica Pavel?
2. Kdo je advokát?
¿Quién es avogado?
3. Jak mluví každá osoba?
¿Qué habla todo el mundo?
4. Kdo mluví polsky?
5. Je Milan novinář?
6. Je Růžena ekonomka?
7. Kdo mluví francouzsky?
8. Kdo mluví španělsky?
9. Co dělá Dana?
10. Mluví někdo slovensky?
¿Habla alguien eslovaco?


GRAMATICKÁ CVIČENÍ
Ejercicios de gramática

10) Změňte podle vzoru.
Cambie según el modelo.

Vzor: Ahoj, (Adam) -> Ahoj, Adame.

1. Ahoj, (Filip, Ivan, Kim, Omar, Rolf, Eva, Jana, Nataša, Olga, Sandra).
2. Dobrý den, (pan Urban, pan Musil, pan doktor, paní Soukupová, slečna Bartáková, paní doktorka).
3. Těší mě, (pan profesor, pan prezident, paní režisérka, paní inženýrka, slečna Dusilová).


11) Doplňte osobní zájmena.
Añada los pronombres personales.

1. ___ je programátor.
2. ___ mluvíme česky.
3. ___ pracuju v bance.
4. ___ jsi Ukrajinec?
5. A jak se máte ___, pane profesore?
6. ___ mluvíte také portugalsky?
7. ___ nemluvíme portugalsky, ale španělsky.
8. ___ jsou v Šumperku.
9. ___ není Slovenka, je Češka.
10. To jsi ___, Adame?


12) a) Změňte "ty" -> "vy".
b) Odpovězte. Pozor, mluvíte s 1 osobou.

a) Cambie "ty" -> "vy".
b) Tenga en cuenta que habla con 1 persona.


Vzor: Jsi Čech nebo Slovák? -> Jste Čech nebo Slovák? Jsem Čech.

1. Jak se máš?
2. Co děláš?
3. Mluvíš česky?
4. Studuješ na univerzitě?
5. Pracuješ jako programátor?


13) Doplňte správnou formu.
Rellena de forma correcta.

a) být

1. Miloš ____ fotograf.
2. Já a Eva ____ na univerzitě.
3. Urbanovi ____ v bance.
4. Paní Čermáková ne____ inženýrka.
5. My ____ studenti.
6. Oni ne____ studenti.
7. Já ne____ Němka.
8. Ty ____ ekonom?
9. Vy ne____ Čech?
10. Ne, já ____ Slovák.

b) pracovat, studovat

1. Kroupovi _________ v bance.
2. Ty a Ivan _________ na univerzitě.
3. Adam Urban ne_________, pracuje jako pilot.
4. Já _________ jako doktorka.
5. Ty _________ v bance?
6. Ne, já ne_________ v bance.
7. My ne_________, pracujeme.
8. Studenti nepracujou, _________.
9. Vy _________ v Šumperku?
10. Ano, já _________ v Šumperku jako advokát.

c) mluvit

1. Jak _______, pane Urbane?
2. Já _______ česky a anglicky.
3. Nikdo tady ne_______ španělsky. (tady = aquí )
4. Jak _______ Iva a Marek?
5. Kláro, _______ německy?
6. Ano, já _______ trochu německy.
7. My _______ česky a slovensky.
8. Královi ne_______ italsky.
9. Kdo tady _______ rusky?
10. _______ francouzsky, Marto a Jarmilo?

d) dělat, mít se

1. Ahoj, jak se _____, Davide? Děkuju, já se _____ dobře.
2. Co _______, paní Nováková? Jsem novinářka.
3. Co _______ Dana a Eva?
4. _____ se dobře, pane Musile?
5. Bohužel, ne_____ se dobře.
6. Co ________ na univerzitě? Studujeme.
7. Aleno, jak se _____ Olga a Pavel?
8. My se _____ dobře, a vy?
9. Co _______ Robert? Studuje na univerzitě.
10. Co _______ Filipe? Studuju.


14) Doplňte minidialogy.
Rellene los minidiálogos.

Vzor: A: Co děláš v Praze? B: Studuju a pracuju.
A: ¿Qué haces en Praga? B: Estudio y trabajo.

1.
A: Co _____ v Praze, Jarmilo?
B: Studuju a _________.

2.
A: Co dělají Libor a Pavel v Praze?
B: _________________________.

3.
A: Co _____ v Praze?
B: Studujeme a _________.

4.
A: Co _____ Tomáš v Praze?
B: _________ a pracuje.

5.
A: Co děláte v Praze, slečno Šimonová?
B: _______________________.

6.
A: _______ anglicky, paní Sýkorová.
B: Bohužel, __________________.

7.
A: Jak mluví Vlado?
B: _______ slovensky a maďarsky. (húngaro)

8.
A: Vy _______ německy?
B: Ano, _______ německy a italsky.

9.
A: Kdo tady _______ japonsky?
B: Vlasta a Šimako _______ japonsky.

10.
A: Jak _______ Tamara a Nataša?
B: _______ rusky a ukrajinsky.


POSLECHOVÁ CVIČENÍ
Ejercicio de escucha

15) Poslechněte si jména a napište jejich pořadí.
Escuche los nombres y escriba el orden.

Vzor: Jan Novák (1), Filip Král (4)a) Marek Novák ( ), Karel Horák ( ), Šimon Polák ( ), Filip Hanák ( ), Arnošt Žák ( ), Pavel Čermák ( ), Ivan Barták ( ), Mirek Dušák ( ), Tomáš Šimák ( ), Vítek Janák ( ).

b) Jana Pavlíková ( ), Eva Havlíková ( ), Irena Ludvíková ( ), Marta Šimčíková ( ), Dana Menšíková ( ), Milena Lepšíková ( ), Renáta Valíková ( ).ČTECÍ CVIČENÍ
Ejercicios de lectura

16) a) Přečtěte správně tyto dialgy.
Lea estos diálogos correctamente. (Ordenarlos)

1.
A: Mě také těší.
B: Ano, to jsem já.
A: Já jsem Milan Musil.
B: Těší mě, pane Musile.
A: Dobrý den, vy jste paní Urbanová?

2.
A: Vy pracujete v bance?
B: Jsem ekonom. Pracuju v bance?
A: Co děláte, pane Musile?
B: Ano, v bance v Šumperku.

3.
A: Vy nemluvíte německy, pane Musile?
B: Bohužel ne, paní Urbanová.
A: Jak mluvíte, pane Musile?
B: Mluvím česky a anglicky.

b) Odpovězte na otázky.
Responda a las preguntas.

1. Je pan Musil advokát?
2. Studuje pan Musil na univerzitě?
3. Co dělá pan Musil?
4. Pracuje v bance v Olomouci?
5. Jak mluví pan Musil?
6. Mluví pan Musil německy?
7. Mluví pan Musil rusky?
8. Je paní Urbanová Češka?


17) Přečtěte a doplňte tabulku podle textu.
Lea y complete el cuadro según el texto.

Vocabulario:
firmě = empresa
Rakušan = austriaco
deníku = diario/periódico
Švéd = sueco (nacionalidad)
švédsky = sueco (idioma)


1. Slečna Doris Hill je Američanka. Je sekretářka ve firmě Itercom v New Yorku. Mluví anglicky.
2. Pan Erik Saidler je Rakušan. Pracuje jako advokát v Salzburku. Mluví německy a anglicky.
3. Paní Sofia Lazaro Rios je Španělka. Je novinářka. Pracuje v deníku El Mundo v Madridu. Mluví španělsky, anglicky a portugalsky.
4. Pan Mats Larsson je Švéd. Je diplomat. Pracuje v Bruselu. Mluví švédsky, anglicky a francouzsky.
5. Pan Dimitrij Jeremenko je Ukrajinec. Je inženýr. Pracuje v Praze v České republice. Mluví ukrajinsky a rusky.

Křestní jménoPříjmeníNárodnostPovoláníMluví
1.a1.b1.c1.d1.e
2.a2.b2.c2.d2.e
3.a3.b3.c3.d3.e
4.a4.b4.c4.d4.e
5.a5.b5.c5.d5.eKOMUNIKATIVNÍ CVIČENÍ
Ejercicios de comunicación

18) Doplňte minidialogy.
Rellena los minidiálogos.

1.
A: Dobrý den. ________________?
B: Docela dobře. A vy? (docela = del todo)
A: Děkuju, ______________.

2.
A: Ahoj. ________________?
B: Ujde to. A ty? (ujde to = la cosa marcha / no va mal
A: _______________________.

3.
A: Dobrý den, jsem inženýr Prokop.
B: ______ ____, pane Prokope.
A: ______ ____.


19) Ptejte se.
Haga preguntas.

1. __________________________? Mám se dobře.
2. __________________________? Ne, nejsem Koukol, jsem profesor Soukup.
3. __________________________? Jsem studentka.
4. __________________________? Pracuje jako asistent na univerzitě.
5. __________________________? Ne, není Čech, je Rus.
6. __________________________? Ano, mluvím trochu anglicky.
7. __________________________? To je Adam, je pilot.
8. __________________________? Pavlína Čermáková mluví francouzsky.
9. __________________________? Studujeme v Olomouci.
10. _________________________? Ano, jsou Češky.


20) Utvořte věty podle vzoru.
Forme frases según el modelo.

Vzor: česky -> Bohužel nemluvím česky. Adam mluví česky, je Čech. A Eva je Češka.

1. rusky
2. španělsky
3. arabsky
4. vietnamsky
5. německy
6. čínsky
7. polsky
8. korejsky
9. slovensky
10. rumunsky (rumano)


Como siempre, las soluciones a todos los ejercicios en los comentarios de este post. La próxima entrega será un test/control autoevaluable para que puedas ver tu progreso.

Etiquetas: ,

Comentarios:

SOLUCIONES A LOS EJERCICIOS

1) Doplňte správné formy verba "mluvit" do minidialogů. Pozor na pozitivní a negativní formu!
1. Mluvíš
2. mluví
3. mluvíte
4. mluvíte, mluvím, nemluvíte, nemluvíme
5. mluví, mluví
6. mluvíte, Mluvíme

2) Poslouchejte a pak čtěte, správné vyslovujte.

3) Čtěte a odpovězte.
1. Filip je Čech.
2. Filip pracuje na univerzitě.
3. Ne, Filip není profesor.
4. Ne, Filip nemluví italsky.
5. Ne, Filip nemluví dobře německy.
6. Ne, Nataša není Ukrajinka.
7. Ne, Nataša nepracuje, studuje.
8. Ne, Nataša nemluví česky.
9. Ona mluví rusky, anglicky a francouzsky.
10. Já mluvím španělsky, anglicky, francouzsky, anglicky a trochu česky.

4) Poslouchejte a doplňte podle vzoru.
1. Mexičanka, španělsky
2. Italka, italsky
3. Maročan, arabasky
4. Španěl, španělsky
5. Němka, německy
6. Švýcar, německy
7. Slovák, slovensky
8. Korejec, korejsky
9. Američan, anglicky
10. Belgičanka, francouzsky

5) Kdo je kdo v české historii? (Pracujte s interntem.)
1. Jan Ámos Komenský - filozof a pedagog
2. František Palacký - historik
3. Karel Havlíček Borovský - novinář
4. Emil Škoda - podnikatel
5. Antonín Dvořák - hudební skladatel
6. Karel Čapek - spisovatel a dramatik

6) Víte, kdo je...?
1. Václav Havel - bývalý prezident, dramatik
2. Miloš Forman - fimový režisér
3. Magdaléna Kožená - operní zpěvačka
4. Dominik Hašek - hokejista
5. Karolína Kurková - modelka

7) Poslouchejte a najděte 10 křestních jmen pro ženu.
Elena, Eva, Ivana, Ilona, Jana, Kamila, Lenka, Marta, Olga, Vilma

8) Doplňte tabulku.
Pavel
a) advokát
b) anglicky
Růžena
c) ekonomka
d) anglicky, francouzsky, německy, rusky, španělsky
Milan
e) inženýr
f) anglicky, německy, francouzsky
Dana
g) novinářka
h) anglicky

9) Odpovězte na otázky.
1. Pavel je advokát.
2. Advokát je Pavel.
3. Každá osoba mluví anglicky.
4. Polsky nemluví nikdo.
5. Ne, Milan není novinář.
6. Ano, Růžena je ekonomka.
7. Francouzsky mluví Růžena a Milan.
8. Španělsky mluví Růžena.
9. Dana je novinářka.
10. Ne, slovensky nikdo nemluví.

10) Změňte podle vzoru.
1.
Ahoj, Filipe.
Ahoj, Ivane.
Ahoj, Kime.
Ahoj, Omare.
Ahoj, Rolfe.
Ahoj, Evo.
Ahoj, Jano.
Ahoj, Natašo.
Ahoj, Olgo.
Ahoj, Sandro.
2.
Dobrý den, pane Urbane.
Dobrý den, pane Musile.
Dobrý den, pane doktore.
Dobrý den, paní Soukupová.
Dobrý den, slečno Bartáková.
Dobrý den, paní doktorko.
3.
Těší mě, pane profesore.
Těší mě, pane prezidente.
Těší mě, paní režisérko.
Těší mě, paní inženýrko.
Těší mě, slečno Dusilová.
 

11) Doplňte osobní zájmena.
1. On
2. My
3. Já
4. Ty
5. vy
6. Vy
7. My
8. Oni
9. Ona
10. ty

12) a) Změňte "ty" - "vy".
b) Odpovězte. Pozor, mluvíte s 1 osobou.

1. Jak se máte? Mám se dobře.
2. Co děláte? Studuju.
3. Mluvíte česky? Ano, mluvím česky. / Ne, nemluvím česky.
4. Studujete na univerzitě? Studuju/Nestuduju na univerzitě.
5. Pracujete jako programátor? Pracuju/Nepracuju jako programátor.

13) Doplňte správnou formu.
a)být
1. je
2. jsme
3. jsou
4. není (el "ne-" ya viene escrito)
5. jsme
6. nejsou
7. nejsem
8. jsi
9. nejste
10. jsem
b)pracovat, studovat
1. pracujou
2. studujete
3. nestuduje
4. pracuju
5. pracuješ
6. nepracuju
7. nestudujeme
8. studujou
9. pracujete
10. pracuju
c) mluvit
1. mluvíte
2. mluvím
3. nemluví
4. mluví
5. mluvíš
6. mluvím
7. mluvíme
8. nemluví
9. mluví
10. Mluvíte
d) dělat, mít se
1. máš, mám
2. děláte
3. dělají
4. Máte
5. nemám
6. děláte
7. mají
8. máme
9. dělá
10. děláš

14) Doplňte minidialogy.
1. děláš, pracuju
2. studujou a pracujou
3. děláte, pracujeme
4. dělá, studuje
5. studuju a pracuju
6. Mluvíte, nemluvím anglicky
7. Mluví
8. mluvíte, mluvíme
9. mluví, mluví
10. mluví, Mluví

15) Poslechněte si jména a napište jejich pořadí.
a) Marek Novák (7), Karel Horák (5), Šimon Polák (8), Filip Hanák (4), Arnošt Žák (10), Pavel Čermák (2), Ivan Barták (1), Mirek Dušák (3), Tomáš Šimák (9), Vítek Janák (6).
b) Jana Pavlíková (5), Eva Havlíková (1), Irena Ludvíková (3), Marta Šimčíková (6), Dana Menšíková (4), Milena Lepšíková (2), Renáta Valíková (7).

16) a) Přečtěte správně tyto dialgy.
1.
A: Dobrý den, vy jste paní Urbanová?
B: Ano, to jsem já.
A: Já jsem Milan Musil.
B: Těší mě, pane Musile.
A: Mě také těší.
2.
A: Co děláte, pane Musile?
B: Jsem ekonom. Pracuju v bance?
A: Vy pracujete v bance?
B: Ano, v bance v Šumperku.
3.
A: Jak mluvíte, pane Musile?
B: Mluvím česky a anglicky.
A: Vy nemluvíte německy, pane Musile?
B: Bohužel ne, paní Urbanová.
b) Odpovězte na otázky.
1. Ne, pan Musil není advokát.
2. Ne, on nestuduje.
3. Pan Musil je ekonom.
4. Ne, on nepracuje v bance v Olomouci.
5. Pan Musil mluví česky a anglicky.
6. Ne, on nemluví německy.
7. Ne, on nemluví rusky.
8. Ne, ona je Němka.

17) Přečtěte a doplňte tabulku podle textu.
1.
a) Doris
b) Hill
c) Američanka
d) sekretářka
e) anlicky
2.
a) Erik
b) Saidler
c) Rakušan
d) advokát
e) německy a anglicky
3.
a) Sofia
b) Lazaro Rios
c) Španělka
d) novinářka
e) španělsky, anglicky a portugalsky
4.
a) Mats
b) Larsson
c) Švéd
d) diplomat
e) švédsky, anglicky a francouzsky
5.
a) Dimitrij
b) Jeremenko
c) Ukrajinec
d) inženýr
e) ukrajinsky a rusky

18) Doplňte minidialogy.
1. Jak se máte / také dobře
2. Jak se máš / Také dobře, děkuju
3. Těší mě / Těší mě

19) Ptejte se.
1. Jak se máš?
2. Vy jste doktor Koukol?
3. Co děláte?
4. Co dělá Ivan?
5. Je Ivan Čech?
6. Vy mluvíte anglicky, pane Musile?
7. Kdo je to?
8. Kdo mluví francouzsky?
9. Kde studujete?
10. Jsou Eva a Růžena Češky?

20) Utvořte věty podle vzoru.
1. Bohužel nemluvím rusky. Alexandr mluví rusky, je Rus. A Ekaterina je Ruska.
2. Bohužel nemluvím španělsky. Pedro mluví španělsky, je Španěl. A María je Španělka.
3. Bohužel nemluvím arabsky. Amir mluví arabsky, je Arab. A Aisha je Arabka.
4. Bohužel nemluvím vietnamsky. Thian mluví vietnamsky, je Vietnamec. A Suong je Vietnamka.
5. Bohužel nemluvím německy. Frederik mluví měmecky, je Němec. A Heidi je Němka.
6. Bohužel nemluvím čínsky. Bin mluví čínsky, je Číňan. A Kumiko je Číňanka.
7. Bohužel nemluvím polsky. Józef mluví polsky, je Polák. A Janina je Polka.
8. Bohužel nemluvím korejsky. Kim mluví korejsky, je Korejec. A Hye je Korejska.
9. Bohužel nemluvím slovensky. Martin mluví slovensky, je Slovák. A Jana je Slovenka.
10. Bohužel nemluvím rumunsky. Eugen mluví rumunsky, je Rumun. A Andrea je Rumunka.
 


Publicar un comentarioThis page is powered by Blogger. Isn't yours?