<$BlogRSDUrl$>

domingo, diciembre 27, 2009

1.1. Checo, presentaciones 

Por aquí seguimos con las lecciones de checo. Hoy empezaré por algo sencillo: las presentaciones, con frases y preguntas típicas. Entre paréntesis escribiré una lectura aproximada en castellano.

Jmenuju se Dagmar (imenuiu se Dagmar) = Me llamo Dagmar
Jsem Dagmar (isem Dagmar) = Soy Dagmar

Se pueden emplear las dos oraciones como iguales a la hora de presentarse a uno mismo con su nombre.

Jsem z České Republiky (isem sed Cheskee Republiki) = Soy de la República Checa

Países y nacionalidades:

Americky (ameritskíi) = americano
Německa (niemetska) = alemana
Itálie (italie) = Italia
Kanada = Canadá
Litva = Lituania
Uzbekistánu = uzbekistano

Jsem ze Španělska = Soy de España

Mluvím česky = Hablo checo

Todos los idiomas terminan en -sky o -cky

Idiomas:
německy (niemetskii) = alemán
španělsky (shpañelskii) = español
francouzsky (frantsousskii) = francés
rusky = ruso
italsky = italiano
anglicky (anglitskii) = inglés
portugalsky = portugués

Preguntas:

¿Cómo te llamas?
INFORMAL: Jak se jmenuješ? (iak se imenuiésh?)
FORMAL: Jak se jmenujete? (iak se imenuiete?)

¿De dónde eres?
I: Odkud jsi? (odkud isí?)
F: Odkud jste? (odkud isté?)

¿Hablas checo?
I: Mluvíš česky? (mluvísh cheskí)
F: Mluvite česky? (mluvite cheskí)

Respuestas posibles a la pregunta anterior:
Ano, trochu. (anó, trojú) = Sí, un poco
Ne, nemluvím. = No, no hablo

Como ejercicio para practicar esto, podéis hacer unas pocas frases para hablar de vosotros mismos como por ejemplo:
Dobrý den! Jmenuju se Merchi. Jsem ze Španělska. Jsem studentka (soy estudiante), nejsem učitelka (no soy profesora). Mluvím španělsky, galsky, anglicky, francouzsky a trochu česky.

a = y (la conjunción y)

Ciudades para decir en la expresión "soy de...", "Jsem z...":
Prahy = Praga
Mnichova = Munich
Milana = Milano
Chicaga = Chicago

učitelka = profesora de un curso o de un colegio
profesorka = profesora de universidad, de máster...

El femenino normalmente añade -ka:
MASCULINO, FEMENINO
učitel, učitelka
profesor, profesorka
student, studentka

Jsi studentka? = ¿Eres estudiante?
Jsi učitelka? = ¿Eres profesora?

Co studuješ? (tsó studuiésh?) = ¿Qué estudias?

Estudios:
umění = arte
právo = derecho
literatury = literatura
maturanka = estudiante de bachillerato
inženýrka = ingeniera
politclogie (polittsloguié) = política

¿Cuántos años tienes?:
I: Kolik je ti let?
F: Kolik je vám let?

Je mi 19 let = Tengo 19 años

Jsem učitelka češtiny (isem uchitelka cheshtiní) = Soy profesora de checo

Bydlím v Praze (bidlíim ve Prasé) = Vivo en Praga

Artículo determinado / demostrativo:
Masculino: ten (el, este)
Femenino: ta (la, esta)
Neutro: to (_, esto)


ZÁKLADY KONVERZACE

Dobré ráno = buenos días
Dobrý den = hola (formal)
Dobrý večer (dobríi vecher) = buenas tardes
Dobrou noc (dobrou nots) = buenas noches

Ahoj / Čau / Nazdar = hola (a un amigo / también adiós / muy informal, también adiós)

Na shledanou (nasjledanou) = adiós (formal)
Na shle (nasjlá) = adiós (informal)

Vítáme Vás! (víitaame vaas!) = ¡Bienvenido!
Šťastnou cestu (shtiastnou tsestú) = Buen viaje

ano (anó) = sí
ne = no

děkuji (yekuyí) = gracias
prosím = de nada / por favor

promiň / promiňte = perdón, lo siento (informal / formal)

Jak se jmenuješ? / Jak se jmenujete? = ¿Cómo te llamas? (informal / formal)
Jmenuju se... = me llamo...

Těší mě = encantado/a de conocerte
Mě taky = yo también

Jak se máš? / Jak se máte? = ¿Cómo estás?, ¿Qué tal? (informal / formal)
Respuestas a esta pregunta de mejor a peor:
výborně (viiborñé) / super = muy bien
dobře (dobrsyé) = bien
ujde to (uite to) / jde to (ite to) = la cosa marcha
nic moc (nits mots) = más o menos
špatně (shpatñé) = mal
mizerně (miserñé) = muy mal, fatal

Mluvíš / Mluvíte česky? = ¿Hablas checo? (informal / formal)
anglicky, německy...
Ano, trochu = Sí, un poco
Ne, nemluvím = No, no hablo

Rozumíš? (rosumíish) / Rozumíte? (rosumíite) = ¿Comprendes? (informal / formal)
Ano, rozumím = Sí, comprendo
Ne, nerozumím (nerosumím) = No, no comprendo

Mluv / Mluvte pomalu! = ¡Habla despacio! (informal / formal)

Odkud jsi? = ¿De dónde eres?
Jsem z ... (genitivo) = Soy de ...
České republiky
Prahy = (de) Praga
Anglie = (de) Inglaterra
Itálie = (de) Italia
Německa = (de) Alemania
Ruska = (de) Rusia

Pracuješ nebo studuješ? (pratsuiésh nebó studuiésh?) = ¿Trabajas o estudias?
Nepracuju, jsem student / studentka. (nepratsuiú, sem student / studentka) = No trabajo, soy estudiante (masculino / femenino)
Už nestuduju, pracuju jako... (Ulls nestuduiu, pratsuiu iako...) = Ya no estudio, trabajo como...
učitel / učitelka = profesor/a
inženýr / inženýrka (inlleniir / inlleniirka) = ingeniero/a
doktor / doktorka = doctor/a


Vocabulario:
MASKULINUM / NEUTRUM / FEMININUM
muž (mulls) = hombre / dítě (diitié) = niño, bebé / žena (llsena) = mujer
pán = señor / _ / dáma, paní = señora
To je pan Novák = Éste es el señor Novák / _ / To je paní Nováková = Ésta es la señora Nováková
To je Adam = Éste es Adam / _ / To je Eva = Ésta es Eva
To je otec, táta, taínek = Éste es el padre / _ / To je matka, máma, maminka = Ésta es la madre
To je syn = Éste es el hijo / _ / To je dcera (detserá) = Ésta es la hija
To je bratr = Éste es el hermano / _ / To je sestra = Ésta es la hermana
student / _ / studentka
profesor / _ / profesorka
učitel / _ / učitelka
šéf = jefe / _ / šéfka = jefa
doktor / _ / doktorka
inženýr = ingeniero / _ / inženýrka = ingeniera
přítel = amigo / _ / přítelkyně (prsiitelkiñé) = amiga
číšník (chiishniik) = camarero / _ / číšnice (chiishnitse) = camarera
To je můj učitel (muui) = Éste es mi profesor / To je moje/mé dítě (moie/mee) = Éste es mi bebé / To je moje/má učitelka (moie/maa) = Ésta es mi profesora
To není můj student = Éste no es mi estudiante / To není moje/mé dítě = Éste no es mi bebé / To není moje/má učitelka = Ésta no es mi profesora

Nejsem muž, já jsem žena = no soy hombre, yo soy mujer

Kdo je to? (kadó ie to) = ¿Quién es éste? PARA PREGUNTAR SOBRE PERSONAS
Co je to? (tsó je to?) = ¿Qué es esto? PARA PREGUNTAR SOBRE COSAS

Vocabulario suelto:
učebnice = libro de texto
pracovní sešít = libro de ejercicios, de prácticas
cédéčko (tseedeechko) = CD (compact disc)
strana = página
číst = leer
cvičeni (tsvichení) = ejercicio
trochu (troju) = un poco
trošičku (troshichku) = un poquito
léto = verano
tón = tono, sonido
škola = escuela
dům (duum) = casa
papír = papel, folio
nebo = o (conjunción o)
ale (alé) = pero


Opakujte, prosím? = ¿Repita, por favor?
Opakujte pomalu, prosím = Repita despacio, por favorEJERCICIOS:

1º) Escucha la diferencia de pronunciación de las siguientes consonantes. Fíjate también que las vocales con tilde son más largas.Konsonanty č, š, ž

a) šál - šat - šakal - šašek - šek - šíp - šípek - šok - šofér - šum - šunka - šnek - škola - ošálit - kaše - vaši - píšu - kouše - papoušek - koš

b) žal - žák - žába - žel - žena - žito - židle - žirafa - žok - žokej - žula - žlutý - žralok - požádat - oželet - kužel - požili - výživa - louže

c) čaj - čáp - čelo - černý - čilá - číst - čolek - čokoláda - čumák - čučet - počasí - očekávat - oči - začíná - člen - čpavek - kočka - louče - leč

d) šál x žal - šel x žel - šil x žil - šiška x Žižka - šišlat x žižlat - šupa x župa - šampion x žampion - nůše x nuže

e) čel x žel - čert x žert - čili x žili - činka x žínka - čít x žít - načal x nažal - louče x louže

f) čárka x Šárka - čel x šel - čest x šest - čili x šili - čípek x šípek - čirý x širý - číška x šiška - čidlo x šídlo - čumět x šumět

g) číše - čížek - špička - šáteček - šička - šarže - šlehačka - žluč - židlička - žáček


2º) Napište femininum (escriba el femenino)
student - ________
profesor - ___________
advokát - ___________
ekonom - __________
doktor - _________
fotograf - _________
diplomat - __________
asistent - ___________
režisér - _________
inženýr - _________

Etiquetas: ,

Comentarios:

Solución al segundo ejercicio:

studentka
profesorka
advokátka
ekonomka
doktorka
fotografka
diplomatka
asistentka
režisérka
inženýrka
 

Excelente lección y el audio con la diferencia de pronunciación de č, š, ž es de muchisima

děkuji moc ^^

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Lapač snů
 

No hay de qué ;)
Není zač :)
 

Ahoj! como hago para descargarme los audios de las lecciones?? dekuju :)
 

El audio solo lo subí a youtube. Si quieres todos los audios, podría subirlos a alguna página web.
 


Publicar un comentarioThis page is powered by Blogger. Isn't yours?